Moja Nowa Rola

Warsztat 2 – dniowy

Dla nowo mianowanych
kierowników i liderów

Rozwija podstawowe
kompetencje zarządcze

Uczestnicy

Narzędziownik lidera

Warsztat 2-dniowy

Dla menedżerów z różnym
stażem i doświadczeniem

Praktyczny i skoncentrowany na dalszym rozwijaniu i podnoszeniu kompetencji zarządczych

Uczestnicy

Rozwijam talenty

Warsztat 2-dniowy

Dla liderów na różnych
poziomach w organizacji

Skoncentrowany
na kompetencji rozwijania ludzi

Dwie sesje mentoringowe
po warsztacie

Założenie: Uczestnicy korzystają na co dzień z podstawowych umiejętności zarządczych (planowanie, instruowanie,
zarzadzanie sobą w czasie, zarządzanie priorytetami, delegowanie, monitorowanie, udzielanie informacji zwrotnych)

Uczestnicy

Gramy do jednej bramki

Warsztat 1-dniowy dla zespołu

Skoncentrowany na eliminowaniu efektu myślenia silosowego
i budowaniu silnego, zgranego
i skutecznie działającego zespołu

Dwie sesje mentoringowe
po warsztacie

Uczestnicy